Profesní CV

Osobní údaje

Jméno:         Anna Tkáčová

Titul:            Mgr.

Mobil:          00420/776 756 650

email:         anna.tkacova@volny.cz

Vzdělání

1992-1997

Při zaměstnání Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav románských studií - španělština a hispánská literatura. Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou z oboru obecné lingvistiky, španělštiny a hispánské literatury a obhajobou diplomové práce na téma Kulturní identita Hispánské Ameriky v její literatuře.

1972-1976

Střední knihovnická škola v Praze zakončená maturitou.

Další doplňující kurzy

2006

Intenzivní kurz žurnalistiky a tvůrčího psaní na Vyšší odborné škole žurnalistiky zakončený závěrečným testem a získáním osvědčení.

1992

Kurz pro průvodce cestovního ruchu zakončený zkouškou a získáním osvědčení a odznaku "Průvodce ČSFR".

1988-1991

Pomaturitní kurz informatiky a knihovnictví zakončený závěrečnými zkouškami a obhajobou práce na téma Informační středfisko orgánu státní správy.

Zaměstnání

OSVČ

1998 - dosud

  • Publikační činnost v novinách a časopisech: literární a kulturní recenze, cestopisné články a reportáže, interwiev
  • Překladatelská činnost: překlady knih pro různá nakladatelství, komerční překlady pro překladatelské agentury a instituce
  • Redakční a korektorské práce: redakce a korektury knih pro různá nakladatelství
  • Průvodcovská činnost: průvodce cestovního ruchu jak v ČR, tak ve Španělsku

Stálý pracovní poměr

1998-2015

Národní knihovna v Praze: správa báze národních autorit v odboru zpracování fondů

1997-1998

Knihcentrum: prodavačka knih

1985-1997

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: pracovnice tiskového oddělení ve funkci odborný referent. Vedení odborné knihovny, monitoring tisku pro potřeby ministra, zajišťování tlumočnického a překladatelského servisu.

1980-1985

Městská knihovna v Praze: vedení pobočky pro dospělé na Praze 10

1976-1980

Národní výbor hlavního města Prahy: pracovnice knihovny

Ceny a ocenění

První cena prvního ročníku (1994)  soutěže Premio Iberoamericano, která je od té doby každoročně vypisována a udělována velvyslanectvími hispánských zemí v ČR. Práce byla udělena za text ve španělštině na téma Identidad cultural de Latinoamerica - Kulturní identita Latinské Ameriky.

Členství v profesních organizacích

  • Obec překladatelů

Rychlý kontakt


Mgr. Anna Tkáčová
+420 776 756 650
Kontaktujte mě: +420 776 756 650