Komerční překlady

Komerčním překladům jsem se začala věnovat krátce po dokončení vysokoškolského studia, na konci 90. let. Nabízím překlady zejména ze španělštiny do češtiny, v opačném směru spíše výjimečně. Věnuji se překladům textů humanitně zaměřených oborů, ale mám zkušenosti i s překlady technických návodů, které jsem realizovala pro firmy Aralsa s. r. o. a Fagor Gastro. Nevěnuji se však překladům právních textů a nevlastním tzv. kulaté razítko. Spolupracuji s mezinárodní překladatelskou agenturou Hero Translating či s renomovanou překladatelskou společností Skřivánek. Mám za sebou i velké množství překladů pro soukromé osoby a instituce, které mne oslovily přímo. Překlady na vyžádání poskytuji i nejrůznějším periodikům, jako je kulturní čtrnáctideník A2, Literární noviny, revue Prostor či Labyrint Revue. Velmi si cením pravidelné spolupráce s významnou institucí věnující se propagaci hispánské kultury v Česku, jakou je Institut Cervantes. Pro tuto kulturní společnost překládám doprovodné texty k výstavám, divadelním a scénickým představením či filmovým přehlídkám. Jako referenci nabízím přehled nejvýznamnějších uveřejněných překladů, seřazených podle institucí, v nichž byly publikovány.

Instituto Cervantes

http://praga.cervantes.es/cz

 • Josep Renau - tvůrce fotomontáže. Překlad části katalogu, popisek a doprovodných textů pro výstavu konanou v Insitutu Cervantes na jaře roku 2009.
 • Mýma očima. Portréty tvůrců španělského filmu. Medailonky španělských filmařů z pera Óscara Fernándeze Orenga, které doprovázely výstavu na Festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně roku 2009.
 • Luis Ramón Marín: Jeho archiv a jeho dílo. Doprovodné texty k výstavě a katalogu fotografa a reportéra Luise Ramóna Marína, která se konala v Instiutu Cervantes na jaře roku 2010.
 • Mexiko v ilustracích, 1920-1950: Obrazy a ideje. Popisky, doprovodné texty a překlad části katalogu k výjimečné výstavě mexických ilustrátorů a knižních grafiků, která se konala v Institutu Cervantes na jaře roku 2011.
 • Španělská města na seznamu památek UNESCO. Popisky a doprovodné texty k výstavě fotografií konané v září roku 2015.
 • Freshlatino 2. Popisky a doprovodné texty k výstavě představující mladé latinskoamerické architekty a jejich tvorbu, která se konala v Institutu Cervantes v říjnu roku 2015.
 • Divadlo španělského Zlatého století. Texty doprovázející scénické představení z děl španělských dramatiků Zlatého věku. Představení se konalo v Institutu Cervantes v listopadu roku 2015.
 • D-SIGN-LAB. Design, pedagogika a kurátorství Danné Ojedy. Doprovodné texty k výstavě kubánské knižní grafičky a perfomerky Danné Ojedy působící v Singapuru. Výstava proběhla v galerii Institutu Cervantes v prosinci roku 2015.
 • UPFRONT: Váleční fotoreportéři. Překlad biografií fotografů, doprovodných textů a popisků pod fotografie k výstavě nejvýznamnějších hispánských fotoreportérů, která probíhá ve dnech 1. 4. - 23. 5. 2016 v holešovické galerii DOX.

Kulturní čtrnáctideník A2

http://www.advojka.cz/

 • Juan Villoro: Leguáni a dinosauři. Latinská Amerika jako utopie zaostalosti. Překlad eseje z autorovy knihy Efectos personales, v níž se mexický spisovatel a novinář pozastavuje nad kolonialismem nového ražení, kdy Evropa, „svět, který vynalezl uspokojující formy jdoucí od gregoriánského zpěvu až po jedlé dámské kalhotky“, spotřebně chápe Jižní Ameriku coby pikantně folklorní, utopický prostor. A2 5/2007, str. 16-17. http://www.advojka.cz/archiv/2007/5/leguani-a-dinosauri
 • Carlos Fuentes: Maskovaný rasista. Překlad eseje z autorovy kniha Contra Bush polemizující s Huntingtonovou teorií o střetu civilizací. A2 31/2007, str. 24-25. Na internetu přístupné na stránkách: http://solidarita.socsol.cz/2007/co-se-pise-jinde/maskovany-rasista
 • Gerardo Ochoa Sandy: Mexický podzim 1968. Překlad článku mexického kulturního rady na velvyslanectví Mexika v Praze vracejícího se k hnutí mexických studentů za demokracii v roce 1968 a následnému masakru na náměstí Tlatelolco, jímž mexická vláda toto hnutí a studentskou maniferstaci krvavě potlačila. A2 38/2008. http://www.advojka.cz/archiv/2008/38/mexicky-podzim-1968

Literární noviny

www.literarky.cz

 • Francesc Relea: Od války za vodu k boji za plyn. Článek seznamující se situací v Bolívii před zvolením Eva Moralese prezidentem, kdy se Bolívie brala za svoje přírodní bohatství s nadnárodními společnostmi. Literární noviny 46/2003, s. 7
 • Carlos Fuentes: Iberoamerika. Překlad kapitoly z autorovy knihy En esto creo (V to věřím), která je jakýmsi celoživotním vyznáním Mexického spisovatele. Literární noviny 20/2013, str. 20-21.

Revue PROSTOR

http://www.revueprostor.cz/

Španělsko a Evropa v pohybu - ale kam? Revue PROSTOR 92/2011

http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&vid=92


Tehdejší šéfredaktor revue Milan Hanuš mě požádal o spolupráci na speciálním čísle tohoto čtvrtletníku, které bylo věnováno dějinám, kulturní identitě, kultuře a politickým hnutím tehdejšího Španělska. V té době vrcholilo hnutí Rozhořčených (Indignados), v mnohém inspirativní i pro ostatní země Evropy včetně České republiky. Číslo bylo složeno jednak z překladů španělských textů, které byly vybrány k jednotlivým tématům z nejrůznějších knih a časopisů, a také z těch, které někteří autoři napsali speciálně pro toto číslo. Přeložila jsem následující články.

 • Amador Fernández-Savater: 15-M: revoluce lidí. Stať španělského filosofa, publicisty a politického aktivisty o podstatě hnutí Rozhořčených napsaná exkluzivně pro toto číslo.
 • Julián Casanova: Občanská válka a církev. Střídmý a věcný článek španělského historika a publicisty, který se celoživotně zabývá dějinami španělské občanské války, přinesl u nás málo známý pohled na úlohu katolické církve v občanské válce. Jeho článek vycházející ze statistických dat byl v ostrém kontrastu k nenávistnému článku plnému ideologických předpojatostí českého historika Petra Zahradníka.
 • José Jiménez Lozano: Identita Španělska a Španělů. Významný španělský spisovatel, nositel Cervantesovy ceny José Jiménez Lozano se v eseji, napsané speciálně pro toto číslo, zamýšlí na identitou Španělska a Španělů a s politováním konstatuje, že se pomalu ztrácí povědomí o tom, co znamená být Španělem a co je podstatou Španělska. Autorův postoj je postoj vycházející z křesťanských tradic Španělska, přičemž nepomíjí židovský a muslimský vliv na španělskou kulturu. Podle Jiméneze Lozana být Španělem neznamená přestat být Kataláncem či Baskem.
 • Jon Juaristi: Španělské imaginarium. Jako příspěvek k polemice o španělské identitě jsme zvolili úryvek z knihy El reino de ocaso: España como un sueño ancestral (Království zániku: Španělsko jako sen předků) baskického filosofa, spisovatele a esejisty píšícího španělsky i baskicky Jona Juaristiho. Jeho pohled na španělskou identitu vychází z pohledu příslušníka menšinového národa ve Španělsku.

Labyrint Revue

www.labyrint.net/

Archeologie. Labyrint Revue 23-24/2009

Tématem tohoto čísla kulturní revue nazvaném ARCHEOLOGIE byly čtyři možné prameny archeologického přístupu: nostalgie, opakování, rekonstrukce, transformace.

V opozici ke spektakularizaci současné kultury stále více umělců rezignuje na produkci vlastních děl a místo toho se věnuje uspořádávání a analýze děl cizích. Slouží jim k tomu skutečně nalezené či fiktivní archivy obrazů a textů blízké i vzdálenější minulosti, jejichž archeologií tito umělci doufají přispět k porozumění současnosti. S tématem archeologie se zároveň otevírá celé pole možného zkoumání – nejen ve foucaultovském smyslu archeologie vědění, ale také v pojetí mediálním nebo žánrovém. Pro toto číslo Labyrint revue jsem vybrala a přeložila následující texty:

 • Carlos Fuentes: Představovat si minulost, vzpomínat na budoucnost. Část úvodu k autorově knize Valiente mundo nuevo. Épica, utopía y mito en la novela hispanoamericana. (Krásný nový svět. Epika, utopie a mýtus v hispanoamerickém románu), v níž se Carlos Fuentes snaží dobrat hispanoamrické identity skrze zkoumání stěžejních děl hispanoamerické literatury.
 • Reinaldo Arenas: Jak jsem potkal Borundu. Ukázka z románu El mundo alucinante (Šalebný svět) známého kubánského autora.

Měsíčník PLAV -. světová literatura

 • Jorge Edwards: Persona non grata. Překlad ukázek z autorovy knihy. Plav 5/2021 věnovaný současné chilské literatuře.

Literatura ve světě

Redakce internetového literárního časopisu www.ilitertura.cz vydává v několikaletých intervalech sborník věnovaný světovým, respektive evropským literaturám v daném roce. Ročník 2007 sborníku Literatura ve světě byl věnován dění na literárním poli v jednotlivých světových literaturách a významným literárním počinům v roce 2006 a 2007.  Byla jsem přizvána ke spolupráci na tomto sborníku a, kromě jiného, jsem přeložila stať  španělské nakladatelky Isasy de Rocío Okno do české literatury, která přináší pohled na českou literaturu z perspektivy španělských nakladatelů.

Rychlý kontakt


Mgr. Anna Tkáčová
+420 776 756 650
Kontaktujte mě: +420 776 756 650