Ostatní činnosti

Spolupráce s měsíčníkem Evropské noviny

Určitou dobu jsem byla zpravodajkou tohoto měsíčníku o aktuálním dění ve Španělsku v oblasti politiky, vědy, cestovního ruchu a kultury. Informovala jsem zejména o postojích Španělska ke společným tématům řešeným v Evropské unii. Po dobu dvou let jsem uveřejňovala každý měsíc jeden článek. Pro tyto noviny jsem uskutečnila též interview s tehdejším evropským komisařem Vladimírem Špidlou o politice začleňování znevýhodněných skupin do společnosti nejen u nás, ale i o řešeních tohoto problému v zemích EU.

Přednášky

 • Život a dílo Zenobii Camprubí, překladatelky a životní družky Juana Ramóna Jiméneze, španělského básníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu. Ústav románských studií na Univerzitě Karlově v Praze, březen 2003.
 • Stručné dějiny mexické literatury. Přednáška na knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2006 s ukázkami z mexické prózy a poezie. Ukázky četla herečka Zdenka Procházková.
 • Problematika překládání esejí. Klub kultury překladu při Jednotě tlumočníků a překladatelů, březen 2008.
 • Kulatý stůl českých překladatelů umělecké literatury ze španělštiny do češtiny a španělských překladatelů z češtiny do španělštiny. Účastnili se: španělská překladatelka a básnířka Clara Janés, překladatelka a spisovatelka Monika Zgustová, překladatelka Anežka Charvátová, Jitka Mlejnková a Alberto Ortiz. Svět knihy, květen 2008.
 • Literární smršť od Mexika po Evropu. Účast na Kritickém klubu v Českém rozhlase, stanice Vltava, 3. 1. 2010. Nad překladem knihy Sergia Pitola Umění fugy besedovaly hispanistka Hedvika Vydrová a překladatelka Anna Tkáčová, moderovala Anežka Charvátová.
 • Pohľady na dnešné Španielsko. Kulatý stůl na fóru organizovaném katedrou romanistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Březen 2012.
 • O. Paz a jeho kniha Sor Juana Inés de la Cruz aneb nástrahy víry. Překladatelské oříšky. Přednáška v rámci cyklu "O překladu španělském", který pořádala SVK v Plzni, 9. 11. 2016. Hovořila jsem o svém posledním překladu eseje Octavia Paze o mexické básnířce sor Juaně de la Cruz a úskalích překladu esejistické literatury obecně.  https://www.facebook.com/SVKPK/photos/
 • Jesús Carrasco a jeho dva překlady do češtiny. Představení Jesúse Carraska a jeho dvou knih do češtiny - Na útěku a Neznámý v zahradě (nakladatelství Akropolis) - na veletrhu malých nakladatelů Knihex 2016. Spolu s překladatelem románů Štěpánem Zajacem.
 • Tři etapy v překládání mexické literatury do češtiny. Přednáška na sympoziu k 95. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Mexikem a Československem. Iberoamerikanistická studia UK v Praze, 22. 10. 2017.
 • Recepce mexické esejistiky u českého čtenáře. Přednáška na sympoziu v rácmi Iberoamerického týdne. Iberoamerikanistická studia UK v Praze. 27. 10. 2018.
 • Extremadura: Španělsko, jak je neznáte. Promítání a vyprávění o cestě do Extremadury pro Klub důchodců v Praze 10, Malešicích.
 • Homenaje a Sergio Pitol / Pocta Sergiu Pitolovi. Listopad 2018, Středisko iberoamerických studií Univerzity Karlovy. Vzpomínání na letos zemřelého mexického autora.
 • Překladatelský večer: Prosinec 2018, Kavárna Liberál. Monotematický večer s ukázkami mých překladů.
 • Den s překladem. Ostravská univerzita, 12. března 2019. Vystoupení s příspěvkem na téma: Překlad eseje - jedno velké dobrodružství
 • Svět je jen jeden. Kavárna Liberál, 1. dubna 2019. Představení a četba ze dvou knih: Adam Borzič Západo-východní zdrcadla, Anna Tkáčová překlad Stručných dějin kultury ve Španělsku Fernanda Garcíi de Cortázara.
 • Dějiny španělské literatury od nejstarších dob do současnosti. Dvouhodinová online přednáška pro knihovnice Ústeckého kraje. Jaro 2021.
 • Lisabon a jeho zákoutí. Promítání a vyprávění o tajemstvích Lisabonu pro Klub důchodců v Praze 10, Malešicích. Březen 2022.
 • Baskicko: Jiné Španělsko. Promítání a vyprávění o Baskicku pro Klub důchodců v Praze 10, Malešicích. Březen 2023.
 • Na skok ve Španělsku, aneb letem španělským světem. Promítání a vyprávění o Španělsku ve Škole mezinárodních vztahů v Praze 4, Michli v rámci 7. euroasijského dne. 20. dubna 2023.
 • Valencie a okolíPromítáni a vyprávění o Comunidad Valenciana pro klub důchodců v Praze 10, Malešicích. 23. 1. 2024

Citace

 • Krupička, Jiří: Zkouška dospělosti. Odkaz na citát z mého článku o García Lorcovi. Literární noviny 6/2000, s. 9
 • Archer, R., Kašparová, J., Marek, P.: Bohemia hispánica: fondos españoles de los siglos XV a XVII en las bibliotecas checas. Barcelona, 2013. Poděkování za zpracování soupisu hispanik v knihovně Strahovského kláštera.
 • Uličný, Miloslav: Literatura mexicana en las traducciones checas. Ibero-Americana Pragensia - Supplementum 26/2011, str. 201-222. Medailonek s charakteristikou mých překladů napsaný autorem článku.
 • Štěpánek, Pavel: Čechy a Peru. Historie a umění. Dějiny vzájemných vztahů. Olomouc, 2013, strana 311. Odstaveček se zmínkou o mých cestovatelských aktivitách v Peru.
 • Rosenzweig, Gabriel: Procurando contactos a la literatura mexicana. Alfonso Reyes - Zdeněk Šmíd. Correspondencia (1932-1959). México, 2014. Poděkování za vyhledání podkladů pro knihu v českých knihovnách a archivech, poděkování za překlad podkladů do španělštiny.

Uveřejněné fotografie

Kromě fotografií, které doprovázely mé reportáže a články z cest po Španělsku, Peru a Mexiku, mi byly publikovány ještě další fotografie.

 • Fotografie z Mexika v Katalogu cestovní kanceláře Fischer pro rok 2000/2001
 • Fotografie interiérů pro přílohu Dům a bydlení deníku Právo
 • Velká výletní kniha Česká republika. Marco Polo, 2006. Fotografie rozhledny na Varhošti.

Rychlý kontakt


Mgr. Anna Tkáčová
+420 776 756 650
Kontaktujte mě: +420 776 756 650