Průvodcovská činnost

Krátce po otevření hranic, v roce 1992, jsem absolvovala školu cestovního ruchu TYRKYS a úspěšně ukončila jednoletý kurs pro průvodce nejen po Praze, ale po celé ČR (tehdy ČSFR). S teoretickými i praktickými znalostmi průvodce jsem získala i zkušenosti z oboru geografie cestovního ruchu, práva a podnikatelských zákonů v oboru, s organizací zájezdů či vycházek s průvodcem a teoretické rady pro práci s lidmi, ať už jednotlivci nebo skupinami. Práci průvodce jsem si prakticky vyzkoušela při několikaletém provázení španělsky mluvících turistů po Praze a českých lokalitách, kdy jsem tlumočila výklad místních průvodců v různých památkových a turisticky zajímavých objektech, například v plzeňském pivovaru. Před několika lety jsem začala spolupracovat s cestovní agenturou Alena Krčálová - www.krcalova.cz. Pracuji pro ni pravidelně. Spolupráce s touto cestovní agenturou mne posunula mnohem dál, protože z pouhého průvodce, který plní program připravený někým jiným, jsem se stala tvůrcem vycházek a zájezdů a sama přicházím s vlastními tipy a nápady a organizačně vše zajišťuji. Při organizaci zájezdů dbám na to, aby klienti obdrželi nejen potřebné informace o navštívené lokalitě a jejích pozoruhodnostech, ale také na to, aby měli čas vydechnout, navštívit doporučená místa individuálně dle vlastního zájmu. K tomu vždy dostanou aktuální údaje o otevíracích hodinách, ceně vstupného a mapky. Při zájezdech do Španělska předávám turistům podrobné informace o gastronomických specialitách a stravovacích zvyklostech včetně slovníčku a popisu jednotlivých jídel. Mou snahou je ukázat českým turistům Španělsko tak, aby pronikli pod povrch a poznali, co stojí za ojedinělostí této evropské země. K tomu mi pomáhají mé znalosti španělské kultury a zejména literatury a filosofie. Na našich zájezdech se nikdy nespěchá, vše probíhá v klidu. O spokojenosti účastníků mnou organizovaných zájezdů či vycházek vypovídá i to, že mnozí z klientů se mnou jezdí opakovaně. Individuální přístup k zákazníkům a v přípravě vycházek jsem připravena uplatnit při spolupráci s jakoukoli cestovní agenturou nebo kanceláří. Dosud jsem samostatně zorganizovala a odprovázela tyto zájezdy.

 • Zájezd do Barcelony a okolí. Čtyřdenní zájezd do katalánského hlavního města s jednodenním výletem na poutní místo Montserrat. Poznali jsme nejen nejdůležitější secesní památky města a tzv. barrio gótico, ale i méně navštěvovaná místa Barcelony jako královský klášter a čtvrť Pedralbes. Klienti měli jeden den volna na individuální návštěvu míst dle svého zájmu nebo těch, která jsem jim doporučila. Na Monsterratu jsme navštívili nejen baziliku, ale vystoupali i výš do hor, kde jsme si pověděli více o geologii, floře a fauně daného místa. Po celou dobu pobytu včetně volného dne jsem lidem byla k dispozici radou, doprovodem či doporučením. Výklad jsem si připravila netradičně a snažila jsem se jej zasadit do hlubšího historického kontextu, takže se turisté dozvěděli i jiné zajímavosti než ty, které jsou uvedeny v běžných průvodcích.

Výsledek obrázku pro

 • Zájezd do Madridu, Toleda a El Escorialu. Tento zájezd připravený na klíč, tj. včetně zajištění letenek, ubytování, provázení a dalších organizačních záležitostí, jsem uskutečnila několikrát. I tento čtyřdenní zájezd obsahoval jeden den individuálního volna pro návštěvu některé z madridských obrazáren podle vlastního zájmu klientů, secesního paláce Casa de Linares - dnes Casa de Américas či egyptského chrámu Debod, ale turistům jsem byla připravená zodpovědět jakýkoli dotaz či je doprovodit na místo podle jejich přání. V Toledu jsme navštívili nejvýznamnější památky včetně synagog, kde jsme si pověděli více o dějinách židů na Pyrenejském poloostrově i o jejich osudu po vyhnání v roce 1492, obrazu Pohřeb hraběte Orgaze v kostele svatého Tomáše či El Grecova domku. Svůj výklad jsem se snažila pojmout komplexně a doprovázela jsem jej hojnými citáty z děl hispánských autorů či obrazovou dokumentací.

Výsledek obrázku pro

 • Zájezd do Andalusie.Tento desetidenní poznávací zájezd jsem rovněž uspořádala na klíč. Z vlastního cestování mám zkušenosti, že města se poznají nejlépe tím, že se s nimi člověk sžije, proto jsem hned v počátku přípravy zavrhla hektickou přepravu z místa na místo, přestože Andalusie je poměrně rozlehlá autonomie. Při přípravě jsem vycházela z předpokladu, že klienti zájezdu pojedou do Andalusie poprvé, takže je potřeba pečlivě volit, co jim ukázat. Jsem přesvědčená, že méně je někdy více, a proto jsem pro ubytování zvolila jen dvě místa, odkud jsme podnikali jednodenní výlety. Nejprve jsme se ubytovali v centru Sevilli. Dva dny jsme si prohlíželi Sevillu, poté jsme vyjeli do Národního parku Doñana se zastávkou nedaleko Palos de la Frontera u Kolumbových karavel a v klášteře La Rábida. Další den jsme strávili v Córdobě a pobyt v Seville zakončili individuálním volnem opět v Seville. Pro tento den dostali turisté do rukou seznam s tipy, co navštívit a proč, včetně informací s adresami, otevíracími hodinami a cenami vstupného. Na závěr jsme večer navštívili autentické flamenco v Museo del baile flamenco Cristiny Hoyosové. Protože jsem předtím všechny seznámila s dějinami a podstatou flamenca a výklad doložila stručnými výtahy z textů Garcíi Lorky o flamencu, představení pro všechny znamenalo vrcholný emocionální zážitek. Ze Sevilli jsme se vlakem přesunuli do Málagy, kde jsme měli zajištěné další ubytování, tentokrát na mořském pobřeží. Společně jsme si prohlédli Málagu a podnikli odtud jednodenní výlet do Granady, samozřejmě s návštěvou Alhambry. Poslední den zájezdu strávili turisté celý den v Málaze každý dle svého gusta. Přestože šlo o organizačně velmi náročný program, všichni klienti byli nadmíru spokojení, odhodlaní účastnit se další podobné cesty. 

Výsledek obrázku pro

 • Vycházka do Lobkovického paláce v Praze zaměřená na historické česko-španělské vztahy. Jelikož Lobkovická obrazárna obsahuje unikátní sbírku dobových portrétů od španělských malířů, pojala jsem návštěvu tohoto paláce na Pražském hradě netradičně. Nejprve jsme si pověděli o charakteristice španělské portrétní školy a poté o jednotlivých postavách zobrazených na plátnech (María Manrique de Lara, Polyxena, Zdeněk Popel z Lobkovic a další). Na osudech těchto postav jsem dokladovala úzké propojení české šlechty se španělským prostředím a historické pozadí fenoménu zvaném "pražské španělské století". Této vycházky se zúčastnilo více než 30 zájemců a měla velký ohlas. Vycházku jsem opakovala pro stejný počet zájemců i v roce 2016.

Výsledek obrázku pro

 • Zámek v Brandýse nad Labem a postava Ludvíka Salvátora z lotrinské větve Habsburků. V roce 2015 uplynulo 100 let od úmrtí ojedinělé, velmi vzdělané postavy, Ludvíka Salvátora z lotrinské větve Habsburků. Tento šlechtic dokázal propojit brandýský zámek se světem a zejména s baleárským ostrovem Mallorca. Žil totiž střídavě v Brandýse a střídavě podnikal cesty po světě a nejvíce si oblíbil právě Mallorku. Zmapoval její floru a faunu, zvyky tamních obyvatel, zaváděl ekologická opatření na svých mallorských panstvích. Jeho celoživotním dílem je několikasvazkové dílo nazvané prostě: Baleares. Mallorčané si jej velmi považují, protože pro svět objevil Baleáry jako turistickou destinaci. U nás jde, bohužel, o poněkud opomíjenou postavu světa vzdělanců. Za účelem seznámení veřejnosti s tímto vzdělancem jsem zorganizovala pro cestovní agenturu Alena Krčálová zájezd za Ludvíkem Salvátorem do Brandýsa nad Labem, kde nám byl průvodcem člověk nejpovolanější: bývalý ředitel brandýského zámku Milan Novák, který se dílem Ludvíka Salvátora a Habsburky obecně zabývá celoživotně. Zájemci o zájezd, který jsem organizačně připravila včetně zajištění pana Nováka pro výklad, zaplnili celý autobus.

Výsledek obrázku pro ludvík salvátor toskánský

 • Vrtbovská zahrada v Praze. Připravila jsem procházku touto pražskou barokní zahradou na 31. 10. Poslední říjnový den, na závěr turistické sezóny bývá totiž zahrada otevřená veřejnosti do pozdních hodin, bývá slavnostně nasvětlená a při procházení zahradou návštěvníky doprovázejí tóny barokní hudby. Sešli jsme se ještě za světla, abychom si povyprávěli o metaforické výzdobě celé zahrady, o jejím symbolickém rozvržení a o symbolice jednotlivých soch a fresek. Vycházky se zúčastnil hojný počet návštěvníků a jelikož vyšlo i počasí, všichni odcházeli na výsost spokojení. Více na https://www.facebook.com/pages/CA-Alena-Kr%C4%8D%C3%A1lov%C3%A1/136990479797746?fref=ts. Jsou tam k vidění fotografie pana Sysla, který se vycházky zúčastnil, i ohlasy dalších účastníků vycházky. Vycházku jsem opakovala na jaře 2016, rovněž za velkého zájmu.
 • Zájezd do Lisabonu s výletem do Sintry. Zájem o pětidenní zájezd do Lisabonu s výletem do Sintry byl takový, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, a tak  zájezd opakujeme na podzim. Podařilo se mi nasmlouvat strategicky umístěný hotel za přijatelnou cenu a rovněž jednodenní výlet do Sintry a na Cabo da Roca byl velmi vydařený. Viděli jsme z Lisabonu to nejdůležitější a na volný den dostali účastníci seznam objektů doporučených k návštěvě a každý si mohl zvolit památku podle svého zájmu. Na rozloučenou s Lisabonem jsem zajistila představení koncertu fado.

Výsledek obrázku pro

 

 

 

 

 • Okruh Lužickými horami. Připravila jsem další výlet s CA Alena Krčálová, tentokrát do Lužických hor. Autobus pro 48 lidí byl zaplněn do posledního místa. První zastávkou bylo město Nový Bor a superzajímavá exkurze po provozu světově známé sklárny Crystalex. Potom jsme se krátce zastavili u nejnavštěvovanějšího geologického útvaru Čech, Panské skály lidově zvané Varhany. Přestávku s předem zajištěným obědem jsme uskutečnili v obci Chřibská. Tam jsme navštívili rodný domek a pamětní síň věnovanou cestovateli a botanikovi Tadeáši Haenkemu. Jeho ososbnost byla leitmotivem našeho zájezdu, cestou jsme si o jeho dobrodružném a vědecky plodném životě dlouze vyprávěli, takže do muzea přišli klienti zájezdu již poučení o této osobnosti. Mnozí se přiznali, že do té doby o něm nic neslyšeli. Odpoledne jsme z Horní Světlé pod Luží vystoupali na Luž (793 m), nejvyšší horu Lužických hor. I přes pozdější návrat do Prahy se výlet vydařil.

 • Pěší výlet Vysočinou. Pro CA Alena Krčálová jsem připravila pěší výlet pro zdatné seniory v délce 13 km po stopách spisovatelky Terézy Novákové a jejího románu Drašar. Vydali jsme se z města Svratka přes rokokový zámeček Karlštejn ke skalnímu útvaru Rybenské Perničky, do obce Pustá Rybná, kde jsem zajistila oběd v hostinci Hlučál. Odtud jsme se vypravili přes osadu Kobylí a Lucký vrch do obce Telecí s pamětihodnou Lukasovou lípou a gotickým katolickým kostelíkem. Tam nás již čekal autobus, který nás odvezl k obci Březiny, kde jsme na místním hřbitově navštívili Drašarův hrob, a potom  pokračovali k osadě a rybníku Milovy, odtud do Sněžného, kde jsme si prohlédli japonskou zahradu. Výlet jsme zakončili v Novém Městě na Moravě. Cestou jsme si vyprávěli o přírodních zajímavostech a místech, která se vztahují k etnografickému působení Terézy Novákové a k románu Drašar. Výletu se zúčastnilo 38 seniorů a všichni byli nadmíru spokojeni.

 • Peruc, Třebíz a Panenský Týnec. Spolupráce s CA Alena Krčálová probíhá k oboustranné spokojenosti. Přestože dne 27. září 2016 jsme do Peruce vyjeli za velmi deštivého počasí, nakonec se výlet vydařil ke spokojenosti 38 klientů. Pro hustý déšť jsme neuskutečnili vycházku k Čechově vyhlídce, protože České středohoří stejně zůstalo utajeno v naprosté mlze, ale výletníci se mohli zúčastnit programu Severočeských dožínek, které shodou okolností v tentýž den v Peruci probíhaly. Následná návštěva Třebíze byla pro mnoho účastníky příjemným překvapením. Takovou oázu klidu a atmosféry minulých časů kousek za Prahou opravdu nečekali. V Panenském Týnci jsme načerpali pozitivní energii a spokojení se vydali zpět do Prahy. Za deště jsme z ní vyjeli a za deště jsme se vrátili zpět, ale své účasti na výletě i přes nepřízeň počasí nikdo nelitoval.

Výsledek obrázku pro

 • Po stopách Gustava Klimta na jezero Attersee. Ve dnech 26.-28. kvetna 2017 jsme se s CA Alena Krčálová vypravili do rakouské oblasti zvané Solná komora. Hlavním tematickým bodem třídenního autobusového zájezdu byl Gustav Klimt a jeho opakované návštěvy na jezeře Attersee. Zastavili jsme se v Lentos Kunstmuseu v Linci a prohlédli jsme si toto příjemné město. V sobotu jsme se zastavili v obci Unterach na břehu Atterského jezera, obci, kterou G. K. opakovaně maloval. Poté jsme pokračovali do Saint Gilgenu, odkud jsme se parníkem přepravili na obce Saint Wolfgang a zubačkou vyjeli na horu Schafberg. V samotné obci Saint Wolfgang jsme zaobdivovali renesanční oltář Michaela Pachera. V neděli dopoledne jsem navštívili Centrum Gustava Klimta v obci Schörfling-Kammer, které účastníky zájezdu velmi nadchlo. Po odpolední prohlídce rakouského městečka Freistadt jsme se vrátili do Prahy. Zájezd se setkal s velkým úspěchem, a tak jsme jej v září 2017 zopakovali. Pro velký úspěch se zájezd uskutečnil již potřetí, a to v květnu 2018. Uvažujeme o čtvrtém opkaování na jaře 2019.

Dsc_9938

 • Výstup na Bezděz s okruhem okolo Bělé pod Bezdězem na mýtinu Valdštejnsto. Výlet jsem zorganizovala pro CA Krčálová. Uskutečnil za krásného počasí dne 29. 7. 2017. Autobus byl opět plný turistiky chtivých zájemců. A vydařil se. Pohodové počasí, pohodový čas, pohodová nálada. Někteří cestou nasbírali i houby na večerní smaženici, jiní si dopřáli právě dozrávajících ostružin. Na Bezdězu jsme byli jako jedni z prvních návštěvníků, tak jsme si ho prohlédli v klidu. Když jsem se vraceli zpět k autobusu, nahoru proudily dav lidí. Dokonalá organizace stála za tím, že jsmě měli na všchno čas: na prohlídku hradu, na kávičku, na oběd v restuaraci s vyhlídkou do kraje, na turistický okruh i prohlídku Bělé pod Bezdězem. Příští léto výlet jistě zprakujeme.

Výsledek obrázku pro

 •  Chrudim, Lichnice a pěší vycházka roklí Lovětínského potoka. Sobotní zájezd dne 17. 6. 2017 se vydařil, i když od rána hrozilo, že bude pršet. Chrudim nadchla všechny účastníky svou vstřícností, útulností a upraveností. Má opravené nejen náměstí, ale i přilehlé ulice. Z Chrudimi, kde po společné vycházce s výkladem měli lidé čas na oběd a individuální návštěvu jednoho z chrudimských muzeí - Muezum loutek a Muezum barokních soch, nás autobus dovezl pod hrad Lichnice. Vydali jsme se na pětikilometrový okruh roklí Lovětínského potoka, přes vyhlídku na Dívčím kameni a okolo tzv. Žižkova dubu zpět pod hrad. Pak jsme si prohlédli samotnou zříceninu hradu. Jako bonus jsme cestou zpět do Prahy zastavili v Církvicích u románského kostela sv. Jakuba. Skvělý výlet hodný opakování.

Výsledek obrázku pro

 • Velký okruh Baskickem. Na tento týdenní zájezd jsem obvláště hrdá. Vydařil se nad očekávání. Sama jsem ho vymyslela, odprovázela a samozřejmě zorganizovala, včetně transferů, ubytování, programu, vstupů a autobusů. Všechno klaplo na jedničku, včetně časového rozvrhu. Program byl bohatý, ale pohodový, jak bývá na mých zájezdech zvykem. A hlavně pestrý: poznali jsme pobřeží i hory, velká města i městečka, zejména ta s vazbou na naše dějiny, prehistorickou jeskyni s neolitickými malbami, i bohatou kuchyni a baskické speciality. Účastníci byli nadšení z velkého překvapení, že Španělsko není jen flamenco a býčí zápasy, ale i část Pyrenejského poloostrova, která je jiná jazykem i kulturou. Každý si na zájezdu našel to své. Zřejmě ho budeme opakovat.

 •  Valencie s výletem do Teruelu a Albarracínu. Zájem o mé španělské zájezdy stoupá a klienti se opakovaně vracejí. Letos jsme zavítali do Valencie, kde jsme si prohlédli staré město s jeho živým tržištěm, gotickou budovou burzy, která je zapsána na seznamu památek UNESCO, katedrálou, bazilikou Panny Marie Pomocné i cechovním kostelem svaté Kateřiny. Dopolední procházku jsme zakončili u věží Serrano a stejnojmenného parku, kde dostali klienti další tipy na samostatné procházky, včetně uniktáního parku vysušeného koryta řeky Turia. Po obědě a krátkém odpočinku jsme se v podvečer vydali do Mesta umění a vědy Santiaga Calatravy. Další den jsme se vypravili k největšímu slanosladkému španělskému jezeru Albufera, projeli se na loďce a obdivovali důstojné volavky a ibisy. Po výborné paelle a návratu do Valencie měli klienti čas na prohlídku některého z objektů v "Calatravově městě", včetně komentovaného interiéru úžasné koncertní a operní budovy královny Sofie. Předposlední den jsme najatým autokarem vyrazili do sousední Aragonie. Teruel je totiž město, které má unikátní památky a z jiných míst Španělska je tam pronás daleko. Tak jsem využila relativní blízkosti Teruelu Valencii, abych turisty seznámila s architektonkým stylem mudéjar, který je jako takový zapsán na seznamu památek UNESCO. V Teruelu je jich hned několik a tento styl nikde jinde než ve Španělsku v Evropě nenajdete. A z Teruelu už bylo jen půl hodiny jízdy najatým autokarem do Albarracínu, malébného městečka na skalním ostrohu nad řekou Guadalviar. Taková koncentrace tzv. zavěšených domů a krakorců se opravdu hned tak nevidí. Poslední den klienti využili každý podle svého zájmu, neboť jsem jim dala další tipy na obrazárny, muzea či lenošení na pláži Malvarrosa. Zájezd byl po všech stránkách úspěšný a klienti se už ptají, co dalšího jim ze Španělska ukážu.

 

 • Českosaské Švýcarsko s procházkou Pavliným údolím. Pro CA Alena Krčálová (www.krcalova.cz) jsem připravila jednodenní výlet do nejmladšího českého Národního parku Českosaské Švýcarsko. Dopoledne jsme se prošli 4 km dlouhým Pavliným údolím tvořeným říčkou Chřibská Kamenice. Poté jsme popojeli do České Kamenice, kde jsme si prohlédli nejvýznamnější památky včetně kostela svatého Jakuba Většího s prvky saské renesance a barokního poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po individuálním obědě, kávičce a zákusku v místní cukrárně jsme autobusem přejeli do Benešova nad Ploučnicí, kde jsme si prohlédli historické jádro městečka a interiéry Dolního zámku vystavěného v unikátním slohu tzv. saské renesance, tj. slohu s prvky vladislavské gotiky a rané saské renesance. Celý den hrozilo, že bude pršet, ale nestalo se tak, takže výlet se velmi vydařil. Je o něj velký zájem, tak už je vyprodaný i podzimní termín.

Výsledek obrázku pro Pavlino údolí

 • Vysočina: kraj malířů a básníků. Program turistického výletu do srdce Vysočiny jsem vymyslela a odprovázela pro 54 účastníků zájezdu CA Alena Krčálová. Uskutečnil se v sobotu 14. 7. 2018. Vyšli jsme z Fryšavy pod Žákovou horou, přes Kadov a Samotín do Blatin a odtud do Sněžného. Celkem 12 km. Cestou jsme si vyprávěli o zajímavostech kraje, o skalních útvarech jako Malínská skála a Dráteničky, o spisovatelích a malířích, kteří tento kraj malovali. Známé jsou třeba obrazy obrazy Blatiny Josefa Jambora. Ve Sněžném jsme navštívili tamní svéráznou galerii místních malířů a japonskou zahradu. Cestou nechyběly ani občerstvovací zastávky. S úspěchem se setkala zejména pražírna kávy Hofr v Blatinách a domácí buchty. Samotínský vánek, zdejší bylinný likér, bohužel, zrovna neměli. Klienti se už zajímali, jaký pěkný výlet jim připravím pro příští rok.

Výsledek obrázku pro sněžné blatiny

 

 

 

 

 

 

 

 • Slovenské Národné parky a termály: Ve dnech 6. - 12. 8. 2018 jsem provázela týdenní autobusový zájezd po Slovensku pro CK Mayer. Turistický zájezd po Národním parku Vysoké Tatry, Nízké Tatry a Veľká Fatra. Turistiku jsme měli doplněnou koupáním v termálních lázních Aquacity Poprad a Bešeňová. To vše doplněno o návštěvu dvou hradů (Čachtice a Beckov) a při zpáteční cestě do Prahy zámku Bojnice. V Nízkých Tatrách jsme navštívili jednu z nejkrásnějších jeskyní v Evropě - Damänovská jaskyňa Sľobody. Při pochodu na nejvyššího horu Nízkých Tater Ďumbier jsme dokonce viděli na pár metrů od nás stádečko kamzíků. Nezapomenutelný zážitek. Všechno klaplo do puntíku, lidé byli spokojení a jsem připravená tento zájezd odprovázet i příští rok. Co může být krásnějšího než kombinace turistiky, koupání a návštěv pamětihodností. Jako bonus spokojená skupina 45 lidí různých povah, věku i pohlaví. I počasí celkem vyšlo, kromě posledního dne: nastaly přívalové deště, byl zákaz podnikání túr do Vysokých Tater a my měli naplánový pěší výlet ze Skalnatého plesa. Musela jsem volit náhradní program: Muzeum TANAPu v Tatranské Lomnici a skanzen Pribylina v Liptovském Mikuláši. Klienti mou pružnost ocenili.

Výsledek obrázku pro

 • Krásy Andalusie. Tentokrát jsem neprovázela zájezd, který jsem sama připravila. Provázela jsem týdenní poznávací zájezd po Andalusii podle programu, který připravila cestovní kancelář CK Delfín Travel. Jeho účastníci byli spokojení, že hodně poznali, ale jenom já vím, že sice viděli hodně, ale museli mít v hlavě zmatek z tolika navštívených míst, na jejichž prohlídku měli minimum času a málo pohody. Vždyť museli z hotelu na pobřeží nedaleko Málagy za památkami a zmíněnými krásami každý den autobusem, někdy i přes dvě hodiny tam a odpoledne zase zpět. Do Sevilly dokonce tři hodiny. Ptáte se, co za týden zvládli? Granadu, Torcal de Antequera, Córdobu, Rondu, Gibraltar, Mijas a Marbellu, Sevillu, Málagu. Jak jsem vzpomínala na zájezd, který jsem si koncipovala před lety sama! Těší mě jedině to, že jsem snad lidem dokázala zprostředkovat Španělsko takové jaké je. Se všemi jeho pozitivy i negativy. Vždyť využít se dá k tomu i dlouhá jízda autobusem. Vyprávěla jsem, četla z knih, pouštěla hudbu, odpovídala na zvídavé dotazy. A tak v nich možná ze Španělska a Andalusie přeci jen cosi zůstalo.

Dsc_4115_2

 • Na srdce jsou Poděbrady. Půldenní vycházka, kterou jsem na počátek října 2018 uspořádala pro CA Alena Krčálová. Vlakem do Poděbrad, procházka lázeňskou částí s výkladem o dějinách lázeňství v Poděbradech, o dějinách skláren a se zastávkou u dvou architektonicky významných vil Jana Kotěry. Po individuální přestávce na oběd jsme se vydali pěšky kolem Labe na soutok této naší řeky s jejím přítokem - Cidlinou. To už nám zbýval 1 km na Slavníkovské hradiště na Libici. V Libici jsme navštívili i krásně upravený památník s ukázkami archeologických artefaktů z okolních nalezišť. Přestože počasí nám moc nepřálo  a zrovna ten den po létě bez deště poměrně dost pršelo, nikdo z účastníků procházky nelitoval.

Výsledek obrázku pro poděbrady

Rychlý kontakt


Mgr. Anna Tkáčová
+420 776 756 650
Kontaktujte mě: +420 776 756 650