Průvodcovská činnost

Krátce po otevření hranic, v roce 1992, jsem absolvovala školu cestovního ruchu TYRKYS a úspěšně ukončila jednoletý kurs pro průvodce nejen po Praze, ale po celé ČR (tehdy ČSFR). S teoretickými i praktickými znalostmi průvodce jsem získala i zkušenosti z oboru geografie cestovního ruchu, práva a podnikatelských zákonů v oboru, s organizací zájezdů či vycházek s průvodcem a teoretické rady pro práci s lidmi, ať už jednotlivci nebo skupinami. Práci průvodce jsem si prakticky vyzkoušela při několikaletém provázení španělsky mluvících turistů po Praze a českých lokalitách, kdy jsem tlumočila výklad místních průvodců v různých památkových a turisticky zajímavých objektech, například v plzeňském pivovaru. Před několika lety jsem začala spolupracovat s cestovní agenturou Alena Krčálová - www.krcalova.cz. Pracuji pro ni pravidelně. Spolupráce s touto cestovní agenturou mne posunula mnohem dál, protože z pouhého průvodce, který plní program připravený někým jiným, jsem se stala tvůrcem vycházek a zájezdů a sama přicházím s vlastními tipy a nápady a organizačně vše zajišťuji. Při organizaci zájezdů dbám na to, aby klienti obdrželi nejen potřebné informace o navštívené lokalitě a jejích pozoruhodnostech, ale také na to, aby měli čas vydechnout, navštívit doporučená místa individuálně dle vlastního zájmu. K tomu vždy dostanou aktuální údaje o otevíracích hodinách, ceně vstupného a mapky. Při zájezdech do Španělska předávám turistům podrobné informace o gastronomických specialitách a stravovacích zvyklostech včetně slovníčku a popisu jednotlivých jídel. Mou snahou je ukázat českým turistům Španělsko tak, aby pronikli pod povrch a poznali, co stojí za ojedinělostí této evropské země. K tomu mi pomáhají mé znalosti španělské kultury a zejména literatury a filosofie. Na našich zájezdech se nikdy nespěchá, vše probíhá v klidu. O spokojenosti účastníků mnou organizovaných zájezdů či vycházek vypovídá i to, že mnozí z klientů se mnou jezdí opakovaně. Individuální přístup k zákazníkům a v přípravě vycházek jsem připravena uplatnit při spolupráci s jakoukoli cestovní agenturou nebo kanceláří. Dosud jsem samostatně zorganizovala a odprovázela tyto zájezdy.

 • Zájezd do Barcelony a okolí. Čtyřdenní zájezd do katalánského hlavního města s jednodenním výletem na poutní místo Montserrat. Poznali jsme nejen nejdůležitější secesní památky města a tzv. barrio gótico, ale i méně navštěvovaná místa Barcelony jako královský klášter a čtvrť Pedralbes. Klienti měli jeden den volna na individuální návštěvu míst dle svého zájmu nebo těch, která jsem jim doporučila. Na Monsterratu jsme navštívili nejen baziliku, ale vystoupali i výš do hor, kde jsme si pověděli více o geologii, floře a fauně daného místa. Po celou dobu pobytu včetně volného dne jsem lidem byla k dispozici radou, doprovodem či doporučením. Výklad jsem si připravila netradičně a snažila jsem se jej zasadit do hlubšího historického kontextu, takže se turisté dozvěděli i jiné zajímavosti než ty, které jsou uvedeny v běžných průvodcích.

Výsledek obrázku pro

 • Zájezd do Madridu, Toleda a El Escorialu. Tento zájezd připravený na klíč, tj. včetně zajištění letenek, ubytování, provázení a dalších organizačních záležitostí, jsem uskutečnila několikrát. I tento čtyřdenní zájezd obsahoval jeden den individuálního volna pro návštěvu některé z madridských obrazáren podle vlastního zájmu klientů, secesního paláce Casa de Linares - dnes Casa de Américas či egyptského chrámu Debod, ale turistům jsem byla připravená zodpovědět jakýkoli dotaz či je doprovodit na místo podle jejich přání. V Toledu jsme navštívili nejvýznamnější památky včetně synagog, kde jsme si pověděli více o dějinách židů na Pyrenejském poloostrově i o jejich osudu po vyhnání v roce 1492, obrazu Pohřeb hraběte Orgaze v kostele svatého Tomáše či El Grecova domku. Svůj výklad jsem se snažila pojmout komplexně a doprovázela jsem jej hojnými citáty z děl hispánských autorů či obrazovou dokumentací.

Výsledek obrázku pro

 • Zájezd do Andalusie.Tento desetidenní poznávací zájezd jsem rovněž uspořádala na klíč. Z vlastního cestování mám zkušenosti, že města se poznají nejlépe tím, že se s nimi člověk sžije, proto jsem hned v počátku přípravy zavrhla hektickou přepravu z místa na místo, přestože Andalusie je poměrně rozlehlá autonomie. Při přípravě jsem vycházela z předpokladu, že klienti zájezdu pojedou do Andalusie poprvé, takže je potřeba pečlivě volit, co jim ukázat. Jsem přesvědčená, že méně je někdy více, a proto jsem pro ubytování zvolila jen dvě místa, odkud jsme podnikali jednodenní výlety. Nejprve jsme se ubytovali v centru Sevilli. Dva dny jsme si prohlíželi Sevillu, poté jsme vyjeli do Národního parku Doñana se zastávkou nedaleko Palos de la Frontera u Kolumbových karavel a v klášteře La Rábida. Další den jsme strávili v Córdobě a pobyt v Seville zakončili individuálním volnem opět v Seville. Pro tento den dostali turisté do rukou seznam s tipy, co navštívit a proč, včetně informací s adresami, otevíracími hodinami a cenami vstupného. Na závěr jsme večer navštívili autentické flamenco v Museo del baile flamenco Cristiny Hoyosové. Protože jsem předtím všechny seznámila s dějinami a podstatou flamenca a výklad doložila stručnými výtahy z textů Garcíi Lorky o flamencu, představení pro všechny znamenalo vrcholný emocionální zážitek. Ze Sevilli jsme se vlakem přesunuli do Málagy, kde jsme měli zajištěné další ubytování, tentokrát na mořském pobřeží. Společně jsme si prohlédli Málagu a podnikli odtud jednodenní výlet do Granady, samozřejmě s návštěvou Alhambry. Poslední den zájezdu strávili turisté celý den v Málaze každý dle svého gusta. Přestože šlo o organizačně velmi náročný program, všichni klienti byli nadmíru spokojení, odhodlaní účastnit se další podobné cesty. 

Výsledek obrázku pro

 • Vycházka do Lobkovického paláce v Praze zaměřená na historické česko-španělské vztahy. Jelikož Lobkovická obrazárna obsahuje unikátní sbírku dobových portrétů od španělských malířů, pojala jsem návštěvu tohoto paláce na Pražském hradě netradičně. Nejprve jsme si pověděli o charakteristice španělské portrétní školy a poté o jednotlivých postavách zobrazených na plátnech (María Manrique de Lara, Polyxena, Zdeněk Popel z Lobkovic a další). Na osudech těchto postav jsem dokladovala úzké propojení české šlechty se španělským prostředím a historické pozadí fenoménu zvaném "pražské španělské století". Této vycházky se zúčastnilo více než 30 zájemců a měla velký ohlas. Vycházku jsem opakovala pro stejný počet zájemců i v roce 2016.

Výsledek obrázku pro

 • Zámek v Brandýse nad Labem a postava Ludvíka Salvátora z lotrinské větve Habsburků. V roce 2015 uplynulo 100 let od úmrtí ojedinělé, velmi vzdělané postavy, Ludvíka Salvátora z lotrinské větve Habsburků. Tento šlechtic dokázal propojit brandýský zámek se světem a zejména s baleárským ostrovem Mallorca. Žil totiž střídavě v Brandýse a střídavě podnikal cesty po světě a nejvíce si oblíbil právě Mallorku. Zmapoval její floru a faunu, zvyky tamních obyvatel, zaváděl ekologická opatření na svých mallorských panstvích. Jeho celoživotním dílem je několikasvazkové dílo nazvané prostě: Baleares. Mallorčané si jej velmi považují, protože pro svět objevil Baleáry jako turistickou destinaci. U nás jde, bohužel, o poněkud opomíjenou postavu světa vzdělanců. Za účelem seznámení veřejnosti s tímto vzdělancem jsem zorganizovala pro cestovní agenturu Alena Krčálová zájezd za Ludvíkem Salvátorem do Brandýsa nad Labem, kde nám byl průvodcem člověk nejpovolanější: bývalý ředitel brandýského zámku Milan Novák, který se dílem Ludvíka Salvátora a Habsburky obecně zabývá celoživotně. Zájemci o zájezd, který jsem organizačně připravila včetně zajištění pana Nováka pro výklad, zaplnili celý autobus.

Výsledek obrázku pro ludvík salvátor toskánský

 • Vrtbovská zahrada v Praze. Připravila jsem procházku touto pražskou barokní zahradou na 31. 10. Poslední říjnový den, na závěr turistické sezóny bývá totiž zahrada otevřená veřejnosti do pozdních hodin, bývá slavnostně nasvětlená a při procházení zahradou návštěvníky doprovázejí tóny barokní hudby. Sešli jsme se ještě za světla, abychom si povyprávěli o metaforické výzdobě celé zahrady, o jejím symbolickém rozvržení a o symbolice jednotlivých soch a fresek. Vycházky se zúčastnil hojný počet návštěvníků a jelikož vyšlo i počasí, všichni odcházeli na výsost spokojení. Více na https://www.facebook.com/pages/CA-Alena-Kr%C4%8D%C3%A1lov%C3%A1/136990479797746?fref=ts. Jsou tam k vidění fotografie pana Sysla, který se vycházky zúčastnil, i ohlasy dalších účastníků vycházky. Vycházku jsem opakovala na jaře 2016, rovněž za velkého zájmu.
 • Zájezd do Lisabonu s výletem do Sintry. Zájem o pětidenní zájezd do Lisabonu s výletem do Sintry byl takový, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, a tak  zájezd opakujeme na podzim. Podařilo se mi nasmlouvat strategicky umístěný hotel za přijatelnou cenu a rovněž jednodenní výlet do Sintry a na Cabo da Roca byl velmi vydařený. Viděli jsme z Lisabonu to nejdůležitější a na volný den dostali účastníci seznam objektů doporučených k návštěvě a každý si mohl zvolit památku podle svého zájmu. Na rozloučenou s Lisabonem jsem zajistila představení koncertu fado.

Výsledek obrázku pro

 

 

 

 

 • Okruh Lužickými horami. Připravila jsem další výlet s CA Alena Krčálová, tentokrát do Lužických hor. Autobus pro 48 lidí byl zaplněn do posledního místa. První zastávkou bylo město Nový Bor a superzajímavá exkurze po provozu světově známé sklárny Crystalex. Potom jsme se krátce zastavili u nejnavštěvovanějšího geologického útvaru Čech, Panské skály lidově zvané Varhany. Přestávku s předem zajištěným obědem jsme uskutečnili v obci Chřibská. Tam jsme navštívili rodný domek a pamětní síň věnovanou cestovateli a botanikovi Tadeáši Haenkemu. Jeho ososbnost byla leitmotivem našeho zájezdu, cestou jsme si o jeho dobrodružném a vědecky plodném životě dlouze vyprávěli, takže do muzea přišli klienti zájezdu již poučení o této osobnosti. Mnozí se přiznali, že do té doby o něm nic neslyšeli. Odpoledne jsme z Horní Světlé pod Luží vystoupali na Luž (793 m), nejvyšší horu Lužických hor. I přes pozdější návrat do Prahy se výlet vydařil.

 • Pěší výlet Vysočinou. Pro CA Alena Krčálová jsem připravila pěší výlet pro zdatné seniory v délce 13 km po stopách spisovatelky Terézy Novákové a jejího románu Drašar. Vydali jsme se z města Svratka přes rokokový zámeček Karlštejn ke skalnímu útvaru Rybenské Perničky, do obce Pustá Rybná, kde jsem zajistila oběd v hostinci Hlučál. Odtud jsme se vypravili přes osadu Kobylí a Lucký vrch do obce Telecí s pamětihodnou Lukasovou lípou a gotickým katolickým kostelíkem. Tam nás již čekal autobus, který nás odvezl k obci Březiny, kde jsme na místním hřbitově navštívili Drašarův hrob, a potom  pokračovali k osadě a rybníku Milovy, odtud do Sněžného, kde jsme si prohlédli japonskou zahradu. Výlet jsme zakončili v Novém Městě na Moravě. Cestou jsme si vyprávěli o přírodních zajímavostech a místech, která se vztahují k etnografickému působení Terézy Novákové a k románu Drašar. Výletu se zúčastnilo 38 seniorů a všichni byli nadmíru spokojeni.

 • Peruc, Třebíz a Panenský Týnec. Spolupráce s CA Alena Krčálová probíhá k oboustranné spokojenosti. Přestože dne 27. září 2016 jsme do Peruce vyjeli za velmi deštivého počasí, nakonec se výlet vydařil ke spokojenosti 38 klientů. Pro hustý déšť jsme neuskutečnili vycházku k Čechově vyhlídce, protože České středohoří stejně zůstalo utajeno v naprosté mlze, ale výletníci se mohli zúčastnit programu Severočeských dožínek, které shodou okolností v tentýž den v Peruci probíhaly. Následná návštěva Třebíze byla pro mnoho účastníky příjemným překvapením. Takovou oázu klidu a atmosféry minulých časů kousek za Prahou opravdu nečekali. V Panenském Týnci jsme načerpali pozitivní energii a spokojení se vydali zpět do Prahy. Za deště jsme z ní vyjeli a za deště jsme se vrátili zpět, ale své účasti na výletě i přes nepřízeň počasí nikdo nelitoval.

Výsledek obrázku pro

 • Po stopách Gustava Klimta na jezero Attersee. Ve dnech 26.-28. kvetna 2017 jsme se s CA Alena Krčálová vypravili do rakouské oblasti zvané Solná komora. Hlavním tematickým bodem třídenního autobusového zájezdu byl Gustav Klimt a jeho opakované návštěvy na jezeře Attersee. Zastavili jsme se v Lentos Kunstmuseu v Linci a prohlédli jsme si toto příjemné město. V sobotu jsme se zastavili v obci Unterach na břehu Atterského jezera, obci, kterou G. K. opakovaně maloval. Poté jsme pokračovali do Saint Gilgenu, odkud jsme se parníkem přepravili na obce Saint Wolfgang a zubačkou vyjeli na horu Schafberg. V samotné obci Saint Wolfgang jsme zaobdivovali renesanční oltář Michaela Pachera. V neděli dopoledne jsem navštívili Centrum Gustava Klimta v obci Schörfling-Kammer, které účastníky zájezdu velmi nadchlo. Po odpolední prohlídce rakouského městečka Freistadt jsme se vrátili do Prahy. Zájezd se setkal s velkým úspěchem, a tak jsme jej v září 2017 zopakovali. Už se chystá další, na květen 2018.

Dsc_9938

 • Výstup na Bezděz s okruhem okolo Bělé pod Bezdězem na mýtinu Valdštejnsto. Výlet jsem zorganizovala pro CA Krčálová. Uskutečnil za krásného počasí dne 29. 7. 2017. Autobus byl opět plný turistiky chtivých zájemců. A vydařil se. Pohodové počasí, pohodový čas, pohodová nálada. Někteří cestou nasbírali i houby na večerní smaženici, jiní si dopřáli právě dozrávajících ostružin. Na Bezdězu jsme byli jako jedni z prvních návštěvníků, tak jsme si ho prohlédli v klidu. Když jsem se vraceli zpět k autobusu, nahoru proudily dav lidí. Dokonalá organizace stála za tím, že jsmě měli na všchno čas: na prohlídku hradu, na kávičku, na oběd v restuaraci s vyhlídkou do kraje, na turistický okruh i prohlídku Bělé pod Bezdězem. Příští léto výlet jistě zprakujeme.

Výsledek obrázku pro

 •  Chrudim, Lichnice a pěší vycházka roklí Lovětínského potoka. Sobotní zájezd dne 17. 6. 2017 se vydařil, i když od rána hrozilo, že bude pršet. Chrudim nadchla všechny účastníky svou vstřícností, útulností a upraveností. Má opravené nejen náměstí, ale i přilehlé ulice. Z Chrudimi, kde po společné vycházce s výkladem měli lidé čas na oběd a individuální návštěvu jednoho z chrudimských muzeí - Muezum loutek a Muezum barokních soch, nás autobus dovezl pod hrad Lichnice. Vydali jsme se na pětikilometrový okruh roklí Lovětínského potoka, přes vyhlídku na Dívčím kameni a okolo tzv. Žižkova dubu zpět pod hrad. Pak jsme si prohlédli samotnou zříceninu hradu. Jako bonus jsme cestou zpět do Prahy zastavili v Církvicích u románského kostela sv. Jakuba. Skvělý výlet hodný opakování.

Výsledek obrázku pro

 • Velký okruh Baskickem. Na tento týdenní zájezd jsem obvláště hrdá. Vydařil se nad očekávání. Sama jsem ho vymyslela, odprovázela a samozřejmě zorganizovala, včetně transferů, ubytování, programu, vstupů a autobusů. Všechno klaplo na jedničku, včetně časového rozvrhu. Program byl bohatý, ale pohodový, jak bývá na mých zájezdech zvykem. A hlavně pestrý: poznali jsme pobřeží i hory, velká města i městečka, zejména ta s vazbou na naše dějiny, prehistorickou jeskyni s neolitickými malbami, i bohatou kuchyni a baskické speciality. Účastníci byli nadšení z velkého překvapení, že Španělsko není jen flamenco a býčí zápasy, ale i část Pyrenejského poloostrova, která je jiná jazykem i kulturou. Každý si na zájezdu našel to své. Zřejmě ho budeme opakovat.

Rychlý kontakt


Mgr. Anna Tkáčová
+420 776 756 650
Kontaktujte mě: +420 776 756 650