Nabízím profesionální překlady ze španělštiny

Překladům ze španělského jazyka se věnuji již téměř dvacet let, jsem řádnou členkou Obce překladatelů ČR. Za tu dobu jsem přeložila 15 knih, což představuje celkem okolo 5 000 knižních stran českého textu. Do této sumy nepočítám překlady článků a esejí, které vyšly časopisecky. Překládám pro různá nakladatelství (Dauphin, Bourdon, OWP, Mladá fronta, Luboš Marek). Specializuji se na překlady esejistické literatury, zejména mexických autorů (Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Octavio Paz). Nevyhýbám se však ani překladům lehčích beletristických žánrů či naučné literatury. Podrobnější informace o přeložených knihách naleznete v příslušném odkazu. Spolupracuji též s několika překladatelskými agenturami či institucemi, pro které překládám pravidelně. Těší mě několikaletá spolupráce s Institutem Cervantes - http://praga.cervantes.es/cz/default.shtm, významnou kulturní institucí hispánského zaměření v České republice. Pravidelně pro ni překládám ze španělštiny doprovodné texty pro její nejrůznější kulturní počiny, jako jsou výstavy a scénická či divadelní představení. Vyhýbám se překladům právní literatury, nejraději překládám humanitní a populárně naučné texty: eseje, texty z oboru dějin, sociologie, politologie, filosofie, literární teorie apod. Překládám i texty technického charakteru, jako jsou návody k přístrojům apod. Instituce, s nimiž spolupracuji, se mohou spolehnout na moji svědomitost, pečlivost a kvalitu překladů. Dodržování dohodnutých termínů je pro mě samozřejmostí. Ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu jsem připravená přeložit texty ze španělštiny i pro vaši organizaci.

Nabízím redakční a korektorské práce

Prakticky současně s překlady jsem začala redigovat české texty děl přeložených ze španělštiny. Tuto činnost vykonávám do současnosti. Při redigování je pro mě samozřejmostí porovnávat český text se španělským originálem, a to větu po větě, přestože dnes bývá obvyklé nahlížet do originálu jen tehdy, vyskytnou-li se nejasnosti v českém textu. V případě složitějších a sporných gramatických jevů konzultuji své pochybnosti nejen s nejrůznějšími příručkami českého jazyka, ale obracím se i na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Přes tuto mravenčí práci odevzdávám zredigované texty v dohodnutém termínu. Vykonávám i jazykové korektury knih nejrůznějšího zaměření, od naučné po krásnou literaturu. Provádím korektury jak českých, tak španělských textů. Podrobnější informace o mé redaktorské a korektorské práci nalezenete v příslušném odkazu. Mám zkušenosti i s tvorbou rejstříků. Ráda zrediguji či po jazykové stránce zkontroluji i texty pro vaši instituci.

Nabízím spolupráci v oblasti publicistiky

Publicistické a novinářské práci se věnuji více než 15 let, jsem řádnou členkou Syndikátu novinářů. Začínala jsem s cestopisnými články a reportážemi z cest do Španělska, Mexika a Peru pro renomovaný měsíčník Lidé a Země, později jsem práci přenesla na stránky měsíčníku Země světa - www.zemesveta.cz. Mé cestopisné články však vyšly i v jiných periodikách, včetně firemních čaospisů. K cestopisným reportážím dodávám i kvalitní fotografie z navštívených míst. Později jsem začala publikovat i literární recenze na knihy hispánských spisovatelů, medailonky španělských a hispanoamerických autorů, příležitostné literární statě a články z oblasti španělské a hispanoamerické kultury. S úspěchem se setkaly rozhovory, které jsem vedla s různými španělskými a hispanoamerickými literárními tvůrci. Bližší podrobnosti naleznete v rubrice "Rozhovory s osobnostmi" a  "Publicistika". Kulturně a literárně zaměřené texty vyšly v kulturních rubrikách renomovaných periodik, jako jsou Salon - kulturní příloha deníku Právo, A2, Literární noviny, Čtenář, www.iliteratura.cz  a další. Literární  a kulturní články píši se znalostí širšího kontextu, cestopisné črty s osobní znalostí popisovaných míst. Pro vaše periodikum nabízím psaní textů z vámi dodaných podkladů nebo vytvořené na  základě mých vlastních materiálů a zkušeností.

Nabízím průvodcovské služby po Česku i po Španělsku

Svou průvodcovskou kariéru jsem zahájila na začátku 90. let krátce poté, co se otevřely hranice a začali k nám ve větším počtu přijíždět turisté ze Španělska i z Latinské Ameriky. Provázení jsem pak na čas přerušila, ale v posledních letech jsem se k němu vrátila. Při překládání a publicistické činnosti mi jednoduše začal chybět kontakt s živými lidmi. Setkání se Španěly či Hispanoameričany totiž člověka nabíjí pozitivní energií a není nad to získávat informace o nejžhavějších novinkách v hispánské kultuře či politice přímo od zdroje. Přemýšlela jsem také, jak zúročit svou znalost španělských reálií, španělské kultury a nejrůznějších zajímavých míst v této tak rozlehlé a různorodé zemi. Zorganizovala jsem a na klíč připravila a odprovázela několik zájezdů na různá místa ve Španělsku, včetně málo navštěvovaného Baskicka a Extremadury. Na těchto zájezdech se snažím českým turistům ukázat Španělsko trochu jinak, než je zvykem ve většině cestovních kanceláří. Často provázím pro klienty cestovní agentury Alena Krčálová - www.krcalova.cz. Pro tuto CA organizuji na klíč a provázím i zájezdy po Česku. Více o mém způsobu provázení naleznete v příslušném odkazu. S péčí a individuálním přístupem jsem připravená se věnovat také vašim hispánským klientům v Praze i celé ČR. Českým klientům vaší cestovní kanceláře mohu být zasvěceným průvodcem při cestě do Španělska. Připravím na klíč i Vaši individuální cestu do Španělska. Provázela jsem i týdenní zájezdy pro významné cestovní kanceláře CK Delfín TravelCK Mayer & Crocus.

Rychlý kontakt


Mgr. Anna Tkáčová
+420 776 756 650
Kontaktujte mě: +420 776 756 650